Eventy

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

TOMASCON, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Informacje ogólne

Tomascon, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, będąca właścicielem strony internetowej www.tomascon.com.pl za nadrzędny cel stawia sobie zapewnienie ochrony prywatności na poziomie odpowiadającym co najmniej standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną („Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną”), rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”), ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych („Ustawa o ochronie danych osobowych”), a także ustawie z dnia 16 lipca 2014 r. Prawo telekomunikacyjne („Prawo telekomunikacyjne”).

Korzystając z naszych usług (dalej łącznie „Usługi”, lub z osobna „Usługa”) czyli usług serwisu tomascon.com.pl (dalej „Serwis”), powierzasz nam swoje informacje. W ramach poszczególnych Usług zdarza się również, że informacje te powierzasz również stronom trzecim, które istnieją w środowisku naszych Usług oraz naszym zaufanym partnerom, z którymi współpracujemy bezpośrednio lub pośrednio, przede wszystkim w ramach zapewnienia Ci Usług na najwyższym poziomie, jak również w ramach działań marketingowych (dalej „Zaufani Partnerzy”).

Polityka prywatności służy wyjaśnieniu, jakie dane zbieramy i w jakim celu oraz do czego je wykorzystujemy. Te informacje mają istotne znaczenie, dlatego prosimy o dokładne zapoznanie się z tym dokumentem.

 

Kto jest administratorem danych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Tomascon, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Racławickiej 146, 02-117 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000375813, REGON 142790213, NIP 7010277971  (dalej „Administrator”).

Zaufani Partnerzy

Zaufanymi Partnerami Administratora są Google, Facebook, Instagram.

Jakie dane przetwarzamy?

Przetwarzamy dane, które podajesz lub pozostawiasz w ramach korzystania z Usług. Gromadzone przez nas dane osobowe obejmują wszelkie informacje udostępniane tak w procesie rejestracji, jak i na dalszych etapach użytkowania Serwisu, w tym przede wszystkim: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu. Są to dane, które Nam podajesz np. w ramach formularzy lub okien dostępnych w naszych Usługach, jak również dane, które pozostawiasz w ramach poruszania się po naszych Usługach, czyli m.in. te, które pozostawiasz w tzw. plikach cookies. Zakres danych przetwarzanych w poszczególnych Usługach może się różnić – informacje w tym zakresie możesz zawsze znaleźć w swoim panelu administracyjnym, jak również możesz o to zawsze zapytać naszego Inspektora Ochrony Danych (dane kontaktowe poniżej).

Inspektor ochrony danych oraz jego dane kontaktowe

Dla ułatwienia szybkiego i prostego kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych, wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych. Jest to osoba, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem. Jeżeli chcesz skontaktować się z Inspektorem ochrony danych skorzystaj z danych kontaktowych wskazanych poniżej:

Adres korespondencyjny: Tomascon, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Racławicka  146, 02-117 Warszawa, e-mail: a.szlek@iods.pl.

Cel i podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych

Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych w poszczególnych celach są następujące:

a) w celu przedstawienia naszej oferty na podstawie Twojej zgody lub Twojego zapytania ofertowego (podstawa z art.6 ust.1 lit. a RODO);

b) w celu zawarcia umowy sprzedaży produktów na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

c)  w celu kontaktu za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie internetowej (podstawa art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO);

d) w celach analitycznych, tj. doboru odpowiedniego zapytania ofertowego do Twoich potrzeb;

e) w celu optymalizacji naszych Usług na podstawie Twoich uwag na ich temat, (podstawa z art.6 ust. 1 lit. f RODO);

f) w celu marketingu bezpośredniego, w tym analizy archiwalnych kampanii reklamowych,

g) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Czy istnieje wymóg podania danych?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne do świadczenia Usług na Twoją rzecz uniemożliwi ich świadczenie.

Do jakich odbiorców przekazywane będą Twoje dane osobowe?

W zakresie niezbędnym do realizacji na Twoją rzecz Usług,  Twoje dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym itp. /przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora/, jak również podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego).

Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych:

a) prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,

b) prawo żądania sprostowania danych,

c) prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),

d) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,

e) prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw:

f) prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej Usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia Usługi) możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw:

g) prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem ochrony danych (dane powyżej). Administrator usunie dane osobowe w terminie 10 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.

Przetwarzanie danych osobowych w ramach administrowania profilem Administratora na portalach Facebook i Instagram

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora w przypadku Twojej aktywności na profilu Administratora na portalach Facebook lub Instagram (w tym polubienia profilu Administratora, zamieszczenia komentarza, polubienia, etc.).

Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na zbieraniu za pośrednictwem ww. portali danych dotyczących aktywności na profilu Administratora, zainteresowań, danych pozwalających na dokonywanie anonimowej analizy grup użytkowników i interakcji oraz na przedstawianiu ofert marketingowych dotyczących produktów i usług Administratora (zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. f  RODO), jak również Twoja zgoda wynikająca z aktywności na profilach Administratora na portalach Facebook lub Instagram (stosownie do art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Za pośrednictwem portali Administrator może otrzymywać następujące dane podzielone na kategorie użytkowników: łączna liczba wizyt, reakcje na posty, komentarze,  proporcja odwiedzających z podziałem mężczyzn i kobiet, źródło wizyty, informacje dotyczące kliknięć w określone treści na stronie, takich jak mapy lub informacje kontaktowe, zasięgi postów Administratora.

Twoja aktywność na profilu Administratora na portalach Facebook lub Instagram ma charakter całkowicie dobrowolny, ale jej dokonanie jest równoznaczne z przetwarzaniem danych osobowych. Administrator nie ma wpływu na tworzenie i wyświetlanie analiz oraz nie może zatrzymać gromadzenia ani przetwarzania danych w tym celu. Jeżeli chcesz ograniczyć połączenie z profilem Administratora na portalach Facebook lub Instagram, możesz skorzystać z funkcji oferowanych na tej platformie, aby przestać obserwować lub subskrybować profil Administratora.

Niezależnie od powyższego, portale Facebook i Instagram mogą wykorzystywać Twoje dane do własnych celów, w szczególności do badania rynku i reklamy. Pliki cookie mogą być przechowywane na Twoim komputerze, który analizuje zachowanie podczas użytkowania. Inne informacje, w tym na temat Twojego urządzenia oraz połączenia internetowego, mogą być zbierane i łączone z Twoim kontem. Wymienione platformy mogą utworzyć Twój profil, nawet jeśli nie jesteś zalogowany lub nie posiadasz zarejestrowanego konta na platformie. Profile te, mogą służyć do wyświetlania ukierunkowanej reklamy na poszczególnych platformach.

Dostawcą portali Facebook i Instagram jest spółka Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin, Irlandia z firmą macierzystą Facebook, Inc. 1601 Willow Road Menlo Park, Kalifornia 94025.

Szczegóły przetwarzania danych osobowych na portalu Facebook zostały uregulowane w dokumentach dotyczących prywatności, dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy/update.

Szczegóły przetwarzania danych osobowych na portalu Instagram zostały uregulowane w dokumentach dotyczących prywatności, dostępnych pod adresem https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content

Przetwarzanie danych osobowych w związku z zarządzaniem profilem Administratora na portalu LinkedIn

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora w przypadku Twojej aktywności na profilu Administratora na portalu LinkedIn. Korzystanie z przycisków LinkedIn stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na możliwości dokonywania wymiany informacji na temat usług i produktów Administratora oraz ulepszania ich.

Dostawcą platformy jest LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irland. Spółka ta przetwarza dane osobowe użytkowników mających miejsce zamieszkania w Unii Europejskiej, na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii. Spółką macierzystą jest LinkedIn Corporation, 1000 W. Maude Avenue Sunnyvale, CA 94085, USA, która przetwarza dane osób zamieszkujących inne kraje niż ww. wymienione.

Kiedy jesteś zalogowany/a na konto LinkedIn, LinkedIn może łączyć zachowania użytkownika podczas przeglądania z innymi informacjami.

W zakresie nieopisanym powyżej zastosowanie znajduje Polityka prywatności LinkedIn, dostępna pod poniższym linkiem: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=homepage-basic_footer-privacy-policy

Informacja o plikach ”cookies”

Administrator informuje, iż korzysta z plików „cookies“.

Czym są pliki „cookies”?

Poprzez pliki cookies należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies w zasadzie nie pozwalają na ustalenie tożsamości osób fizycznych, ale jedynie na identyfikację komputera i przeglądarki. Jednakże z uwagi na dbałość z jaką podchodzimy do ochrony danych osobowych, do plików tych stosujemy środki ochrony przewidziane dla danych osobowych. Zapisywanie plików cookies w pamięci przeglądarki nie ma negatywnego wpływu na Twoje oprogramowanie lub sprzęt. Plik cookie umożliwia odczyt informacji w nim zawartych jedynie serwerowi, z którego pochodzi.

Korzystanie z plików cookies nie oznacza zbierania informacji poufnych. Samo przechowywanie cookies lub uzyskiwanie do nich dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w Twoim urządzeniu.

Pliki „cookies“ wykorzystywane są w następujących celach:

a) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

b) utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

c) określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

Administrator wykorzystuje dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki „cookies“ przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

Administrator informuje, iż oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownik w dowolnym momencie może zmieniać sposób korzystania z plików „cookies“. Większość przeglądarek oferuje możliwość akceptowania lub odrzucania wszystkich plików „cookie“, akceptowania tylko niektórych rodzajów, albo informowania Użytkownika za każdym razem, gdy strona internetowa próbuje je zapisać. Użytkownik może również z łatwością usuwać pliki „cookie“, które zostały już zapisane na urządzeniu przez przeglądarkę. Możliwości zarządzania i usuwania plików „cookie“ różnią się w zależności od używanej przeglądarki. Zablokowanie wszystkich plików „cookie“ może spowodować trudności w działaniu lub zupełnie uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności strony.

Dodatkowe informacje na temat plików cookies i innych technologii można znaleźć m.in. pod adresem wszystkoociasteczkach.plyouronlinechoices.com lub w sekcji Pomoc w menu przeglądarki internetowej.

Informujemy, że na stronie internetowej www.tomascon.com.pl zostały zamieszczone linki umożliwiające bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych. Administrator nie ma wpływu na prowadzoną przez administratorów tych stron politykę prywatności, ani politykę wykorzystywania plików „cookies” i nie ponosi za nie odpowiedzialności. 

 

Back to Top